Billede fra Nørreport under Gadens Juristers første gadetur d. 21. juni 2021

21. juni 2021

Gadens Jurister har i dag været på gadearbejde i København

Gadens Jurister er stiftet for at sikre udgående retshjælp til hjemløse, stofbrugere, sexarbejdere, gademigranter og andre gadefolk. Vi var i dag på gadearbejde for første gang. 

Arbejdet udføres foreløbigt på frivillig, ulønnet basis. For ikke at love mere end vi kan holde ydes der på nuværende tidspunkt kun mundtlig rådgivning under gadearbejdet.  

Gadens Jurister søger etableringsstøtte fra private fonde. Såfremt denne støtte opnås, vil vi kunne påtage os egentlig sagsbehandling resten af året. I så fald vil det også blive muligt at kontakte os på telefon. 

Om retshjælpen herefter kan opretholdes, afhænger af om der kan opnås varigt offentligt tilskud til driften senest fra januar 2022. 

Gademålgruppen omfatter svært udsatte personer med komplekse juridiske og menneskelige udfordringer. De har behov for vedholdende retshjælp og anden støtte, som det ikke er muligt eller ansvarligt at yde på frivillig basis alene. Opnås der ikke varig driftsstøtte vil Gadens Jurister derfor indstille arbejdet ved udgangen af året.

Når arbejdet påbegyndes nu, sker det i forhåbning og forventning om at der er bred støtte til fortsat at sikre gadefolket adgang til specialiseret retshjælp. 

Vi vil løbende orientere om nyt her på siden. Du kan desuden følge os på Instagram og Twitter

Ønsker man at bidrage til Gadens Jurister eller hjælpe på anden vis, kan man foreløbigt kontakte os på kontakt@gadensjurister.dk. Vi læser og svarer på alle henvendelser. 

(Billedet ovenfor kan frit benyttes i forbindelse med medieomtale)